Akustikkpuss

Byggimpuls tilbyr løsninger som gjør at man i tillegg til støydempingen sikrer overflater som ikke griper forstyrrende inn i det eksisterende arkitektoniske uttrykket. Byggimpuls tilbyr både direkte monterte og nedpendlingsbare løsninger og har kompetent personell og leverandører.

Byggimpuls skal være en medspiller og en samarbeidspartner når det gjelder akustikkpussløsninger. Ofte er det komplisert med kombinasjon med tekniske løsninger, belysning, ventilasjon og teknikk. Vi har erfaring og kompetanse og kan bidra med koordinering mot tekniske fag og vi holder opplæring/kurs etter nærmere avtale.

Støydemping er blitt et sentralt element ved prosjektering av kontor- og institusjonsbygg. Det å kunne oppholde seg i et rom uten å føle seg plaget av andres samtale, støy fra kontormaskiner, barns lek og alle mulige andre støykilder stiller i dag store krav til valg av byggematerialer.

Den snikende støyen er den vi alle tar med oss, og som summer i hodet når vi kommer ut i fri luft. Ved permanent opphold i støyplagede omgivelser setter støyen seg på hjernen og påvirker evnen til å slappe av. Ja, selv når man kommer hjem til mer rolige omgivelser.

En passende støydemping er derfor en viktig forutsetning for godt arbeidsmiljø, for større arbeidsglede og i ytterste konsekvens bedre resultater.

Redusert etterklang

Men det er ikke bare rom med mye støy som kan ha nytte av en akustisk regulering.

Harde overflater i undervisningslokaler, auditorier, publikumssaler og møtelokaler kan gjøre ordentlig kommunikasjon umulig, fordi lyden fra alminnelig tale kastes rundt i lokalet som forstyrrende ekko. Det å lytte blir plutselig en belastning, som gir konsentrasjonsproblemer og reduserer umiddelbar forståelse.

Lyd kontra utseende

Mange har gjennom tiden løst akustikkproblemer med forskjellige byggematerialer. Felles for disse byggematerialene har vært at de har hatt deres eget utseende som bare sjeldent passet sammen med rommets andre overflater og generelle stil. Hullplater, trefiberstruktur og skinnemonterte akustikkelementer har vært populære løsninger som riktignok har løst et akustisk problem, men som samtidig har skapt et arkitektonisk

 

Design og hosting: Senson AS